kayla peters

thành viên fanpop từ năm December 2011

  • Female, 21 years old
  • Winnipeg,MB, Canada
  • Favorite TV Show: pair of kings
    Favorite Movie: Never Say Never- Justin Bieber
    Favorite Musician: Justin Bieber
    Favorite Book or Author: The Titanic
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

             

thông tin trên tường của tôi

kaylahiebert đã đưa ý kiến về Taylor nhanh, swift
can bạn see it đã đăng hơn một năm qua
kaylahiebert đã đưa ý kiến về Taylor nhanh, swift
i see it
đã đăng hơn một năm qua
kaylahiebert đã đưa ý kiến về Taylor nhanh, swift
what are bạn doing? đã đăng hơn một năm qua