Hayley

thành viên fanpop từ năm October 2009

  • 129 years old
  • Octopus's Garden
  • Favorite TV Show: Gilmore Girls
    Favorite Movie: HELP!
    Favorite Musician: The Beatles
    Favorite Book or Author: Hunger Games
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

beatlemania9 đã đưa ý kiến …
Sweet. tình yêu The Beatles too! đã đăng hơn một năm qua
teamderek7 đã đưa ý kiến …
hey..i heard your a natural at vball....i want to go to notre damee đã đăng hơn một năm qua
big smile
starxdreamerxo trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
! that picture of katniss and peeta! is amazingg! who are those people? and i don't see why everyone was complaining about the gray eyes, the girl can get contacts! bạn know? đã đăng hơn một năm qua
katnissbff đã bình luận…
yesss thx its emma roberts and alex pettyfer :) hơn một năm qua
starxdreamerxo đã bình luận…
<3 XD ahh! hahaha. hơn một năm qua
starxdreamerxo đã bình luận…
linkheres my fantaisie dream if bạn wanna read it hơn một năm qua