Kitty Kurai

thành viên fanpop từ năm February 2011

  • 22 years old
  • Hoa Kỳ
  • Favorite Musician: Cinderella!
    Favorite Book or Author: Lord of the Flies
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

katkat57 đã đưa ý kiến …
Today marks twelve years since I created this account. Ouch! đã đăng cách đây 9 tháng
katkat57 đã bình luận…
and somehow this site (in classic mode, anyway) still has my yêu thích UI of any social media... lmao cách đây 9 tháng
SiriusAmory đã đưa ý kiến …
link đã đăng hơn một năm qua
katkat57 đã đưa ý kiến …
I don't know if I've ever đã đưa ý kiến it anywhere before, but if it wasn't Blaringly obvious back in the day, I was a young kid when I used this website lmao. My behavior back then was nothing short of Very Embarrassing. I am a changed emo! I drop in every năm hoặc so to see what's happening, so if bạn come across this message: Hello, and welcome. đã đăng hơn một năm qua