Katie Hirst

thành viên fanpop từ năm July 2011

  • Female, 26 years old
  • Mexborough, United Kingdom
  • Favorite TV Show: Glee,Vampire Diaries, Pretty Little Liars,American Dad
    Favorite Movie: Glee The 3D Movie
    Favorite Musician: Glee,Katy Perry,Lady Ga Ga,Tom Jones
    Favorite Book or Author: Glee: The Beginning,Vampire Diaries
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Steven-Teresa đã đưa ý kiến …
bạn wanna play animal crossing đã đăng hơn một năm qua
katiegleek đã đưa ý kiến về Glee
does anybody know where i can watch Glee from lastnight? đã đăng hơn một năm qua
sarahare đã bình luận…
link hơn một năm qua
katiegleek đã đưa ý kiến về Glee
hey, anybody no when the hiển thị comes back in the uk? đã đăng hơn một năm qua
fetchgirl2366 đã bình luận…
Oh... I believe in January. That kinda sucks, though, 'cause bạn should be watching it, too. Sorry. hơn một năm qua
katiegleek đã bình luận…
awww, atleast we can watch it online though, thanks for letting me know hơn một năm qua
fetchgirl2366 đã bình luận…
No problem. I figured I warn bạn people in the UK so you'd know. hơn một năm qua