Melissa

thành viên fanpop từ năm May 2009

  • Female, 27 years old
  • Dewsbury, United Kingdom
  • Favorite TV Show: Gilmore Girl/Supernatural/Charmed/Beverly Hills,90210/Buffy/Gossip Girl/OTH/Bones.
    Favorite Movie: Princess Protection Programme/Another Lọ lem Story/Twilight/Crossroads/The Mất tích Boys.
    Favorite Musician: Katherine McPhee/Demi Lovato/Selena Gomez/Bethany Joy Galeotti
    Favorite Book or Author: Twilight Saga
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

dolphin4710 đã đưa ý kiến …
xin chào how are you?? đã đăng hơn một năm qua
faizul1971 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
link
check it plz!
its improved now! đã đăng hơn một năm qua
faizul1971 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
i'm giving his điểm thưởng 2 all the another Lọ lem story fans!
if u r a real another Lọ lem story fan,plz tham gia this spot which iz created 4 all the mary santiago fans:-
link đã đăng hơn một năm qua