Carolina

thành viên fanpop từ năm April 2009

  • Female, 29 years old
  • México, D.F., Mexico
  • Favorite TV Show: Gossip Girl. The ma cà rồng Diares. Pretty Little Liars. Glee. Super Natural. MTV. Disney. Skins.
    Favorite Movie: Harry Potter Saga, Twilight saga,
    Favorite Musician: A ngày to remember.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

toechana trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
hi đã đăng hơn một năm qua
karomary666 đã bình luận…
xin chào c: hơn một năm qua
smile
el0508 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
xin chào :)
thanks for the add back
how are you?
tình yêu your biểu tượng btw <3 đã đăng hơn một năm qua
karomary666 đã bình luận…
you're welcome c: i'm fine, thank you.<3 hơn một năm qua
Tatty86 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Thanks for the add back đã đăng hơn một năm qua
karomary666 đã bình luận…
you're welcome c: hơn một năm qua