Abby Karafa

thành viên fanpop từ năm May 2012

  • Female
  • Favorite TV Show: Grimm, Merlin, Hellsing, Once Upon a Time,Hellsing, Death Note, Black Butler, Perception, Dallas,
    Favorite Movie: Advent Children (FFVII), Lord of the rings, Moon Child, Clash of the Titans, Chronicles of Narnia, Robin Hood, Alice in Wonderland
    Favorite Musician: Dragonforce, Gackt, Versailles, Avantasia, Hyde, Rhapsody of Fire, Apocalyptica, Three Days Grace, Skillet, Red, Within Temptation
    Favorite Book or Author: Harry Potter,Eragon, Warriors, Return to the Labyrinth manga, Hobbit, Lord of the Rings, Shadowmancer, House of Night series
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

karaouq đã đưa ý kiến về Demon Hunter
amazing band, ryan clarks vocals are so good đã đăng hơn một năm qua
karaouq đã đưa ý kiến về D
wow this needs thêm fans.. đã đăng hơn một năm qua
JamesAnderson11 đã bình luận…
Yeah hơn một năm qua
karaouq đã đưa ý kiến về Apocalyptica
Shadowmaker is amazing đã đăng hơn một năm qua