Jourdyn Walker

thành viên fanpop từ năm August 2012

  • Female, 22 years old
  • Pensacola, Florida
  • Favorite TV Show: Jersey bờ biển
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

kamille13 đã đưa ý kiến …
yea đã đăng hơn một năm qua
kamille13 đã đưa ý kiến về Danity Kane
They were amazing đã đăng hơn một năm qua
-eva- đã bình luận…
i tình yêu lisa !!do you? hơn một năm qua
kamille13 đã đưa ý kiến về Coach
I adore coach it amazing
:) đã đăng hơn một năm qua
kamille13 đã bình luận…
yeah hơn một năm qua
amoremusic đã bình luận…
i do agree with bạn on that, me and my mom have one and we tình yêu ours hơn một năm qua
beatifullove146 đã bình luận…
ikr hơn một năm qua