joe :p

thành viên fanpop từ năm July 2011

  • Male, 30 years old
  • new york , ny
  • Favorite TV Show: Shake It Up
    Favorite Movie: thor
    Favorite Musician: mozart
    Favorite Book or Author: PJO
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

           

thông tin trên tường của tôi

cool
dinosaurluvr đã đưa ý kiến …
Jesus EFFIN CRHIST!!!!!!!!!!Dnt b a complete chó cái, bitch toward ppl...if u dnt like sumthin just leave it the f*ck alone...dnt rite things like "YOU SUCK!"......
ps~) princess bubblegum is a stuck up bitch..........u guys r soo alike đã đăng hơn một năm qua
sad
Athenabeth đã đưa ý kiến …
why did bạn "grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr­rrr­rrr " at my article? If bạn didn't like it, bạn can say so. Was it something I đã đưa ý kiến that bạn disagree with hoặc the way it was written? Please tell me! đã đăng hơn một năm qua
jrumpy04 đã bình luận…
srry it was a mistake hơn một năm qua
jrumpy04 đã đưa ý kiến về The Son of Neptune-Rick Riordan
omg.....I CANT WAIT! đã đăng hơn một năm qua