John-Robert Lord

thành viên fanpop từ năm August 2012

  • Male, 59 years old
  • Laval, Quebec
  • Favorite Movie: The con quạ
    Favorite Book or Author: The First Nations of Canada - ôliu, ô liu Patricia Dickason
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi