joy

thành viên fanpop từ năm November 2011

  • Male, 36 years old
  • Semarang, Indonesia
  • Favorite Movie: bourne
    Favorite Musician: nirvana, silverchair
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

               

thông tin trên tường của tôi

joy111 đã đưa ý kiến về Frances hạt đậu, đậu Cobain
do Frances have band? đã đăng hơn một năm qua