thành viên fanpop từ năm August 2010

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 17 clubs Dedicated (17) Die-Hard Fan in 75 clubs Die-Hard (75) Fanatic in 14 clubs Fanatic (14) Super Fan in 3 clubs Super (3)

thông tin trên tường của tôi

joonie4ever đã đưa ý kiến …
i wanna screamvkfkfk i don’t use this acc anymore but stan loona đã đăng hơn một năm qua
joonie4ever đã bình luận…
Also follow me on twitter if y’all ever saw this it’s krystalmyoui hơn một năm qua
joonie4ever đã đưa ý kiến …
bruh it's been years since i've logged into this website! do yall still use it đã đăng hơn một năm qua
jsnyde13 đã bình luận…
i tình yêu the hoa in her hair its so pretty. hơn một năm qua
smile
NagisaFurukawa- trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
It's nice to meet you. I see where almost the same age. Hope we can be friends? Do bạn have Facebook? đã đăng hơn một năm qua