thành viên fanpop từ năm August 2010

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 18 clubs Dedicated (18) Die-Hard Fan in 75 clubs Die-Hard (75) Fanatic in 14 clubs Fanatic (14) Super Fan in 3 clubs Super (3)

thông tin trên tường của tôi

joonie4ever đã đưa ý kiến …
bruh it's been years since i've logged into this website! do yall still use it đã đăng hơn một năm qua
jsnyde13 đã bình luận…
i tình yêu the hoa in her hair its so pretty. hơn một năm qua
smile
NagisaFurukawa- trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
It's nice to meet you. I see where almost the same age. Hope we can be friends? Do bạn have Facebook? đã đăng hơn một năm qua
joonie4ever đã đưa ý kiến …
woah it's been so long!!! đã đăng hơn một năm qua
14K đã bình luận…
Yes, it has. hơn một năm qua