Trinity Johnson

thành viên fanpop từ năm June 2013

  • Female, 28 years old
  • Chicago, United States of America
  • Favorite TV Show: Hit the Floor
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

johnsontrinity1 has not joined any clubs yet