thành viên fanpop từ năm August 2012

  • Male
  • Metroplex, Metroplex's right arm
  • Favorite TV Show: Gargoyles, Justice League, Motorcity, My Little Pony: Friendship is Magic, Sailor Moon, Sym-Bionic Titan, ThunderCats
    Favorite Movie: Ghost Rider
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

animegurl235 đã đưa ý kiến …
Your like never on anymore XD đã đăng hơn một năm qua
wishey đã bình luận…
I tình yêu how youre the only person hes a người hâm mộ of. Youre just that awesome :) hơn một năm qua
johnnygondo đã đưa ý kiến về anime
In case anyone cares, I đã đăng a review of both Fist of the North Star: The Movie and Project A-Ko, two awesome animated phim chiếu rạp made in the same năm (1986).

link đã đăng hơn một năm qua
LaDispute trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
link

Preach~ đã đăng hơn một năm qua