thành viên fanpop từ năm March 2010

  • Favorite TV Show: Glee
    Favorite Movie: Mối tình kỳ diệu
    Favorite Musician: Glee Cast, Taylor Swift, Jonas Brothers, Selena Gomez, Demi Lovato, Boys Like Girls, Simple Plan, Paramore, xin chào Monday, All American Rejects
    Favorite Book or Author: Seri chạng vạng
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi