Jackie Cruz

thành viên fanpop từ năm September 2011

  • New York , United States of America
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

         

thông tin trên tường của tôi

jmcruz đã đưa ý kiến về Muhammad Ali
Limited Edition Ali bronze sculptures! Check them out!
link đã đăng hơn một năm qua
jmcruz đã đưa ý kiến về Cuốn theo chiều gió
Check out this beautiful sculpture! link đã đăng hơn một năm qua