ur local hippie

thành viên fanpop từ năm October 2016

  • Female, 20 years old
  • Favorite Musician: led zeppelin, màu hồng, hồng floyd, lady gaga
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

       

thông tin trên tường của tôi

heart
jimmystangerine đã đưa ý kiến về Lady Gaga
joanne is a beautiful masterpiece !! I'm so proud of her !!! đã đăng hơn một năm qua
jimmystangerine đã đưa ý kiến …
I'm gonna make a fanpage for each of jimmys Luật sư đấu trí tb đã đăng hơn một năm qua