Indiaah Alexiss Jimenezz

thành viên fanpop từ năm June 2010

  • Female, 21 years old
  • Avenal, California
  • Favorite Book or Author: A Walk To Remember; A Boy called It.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

TayLuvsYhu_ đã đưa ý kiến …
heyy đã đăng hơn một năm qua
bieberbelieber7 đã đưa ý kiến …
I MISS bạn "/ đã đăng hơn một năm qua
jaiijelovesmb đã đưa ý kiến …
THX đã đăng hơn một năm qua