tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

jianbell has not joined any clubs yet

thông tin trên tường của tôi

big smile
fox_tamer_113 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
The same what my friend below me said!

Welcome to Fanpop!

tham gia clubs!
Make friends!
Enjoy!
=^_^= đã đăng hơn một năm qua
laugh
candlefairy_13 trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Welcome to Fanpop, jianbell!

If you're still confused, just ask us some các câu hỏi and we're free to answer them. đã đăng hơn một năm qua