tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

                 

thông tin trên tường của tôi

jessie1999 đã đưa ý kiến …
my name is cara but people call me jessie! yee haw! đã đăng hơn một năm qua
caralina100 đã bình luận…
I tình yêu Toy Story also, and my name is Caroline, though it was almost Cara actually hơn một năm qua
jessie1999 đã đưa ý kiến …
Im nuts for toy story! If i see one thing out of the corner of my eye i start running twards it! đã đăng hơn một năm qua
jessie1999 đã đưa ý kiến về Jessie (Toy Story)
im addicted to toy story! đã đăng hơn một năm qua