thành viên fanpop từ năm August 2013

  • Favorite TV Show: Mythbusters
    Favorite Movie: A New Hope, The Empire Strikes Back, Return of the Jedi
    Favorite Musician: Demi Lovato, Avril Lavigne, Evanesence, Kelly Clarkson
    Favorite Book or Author: Harry Potter, Lord of the Rings
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

jedigirl15 đã đưa ý kiến về The Anakin Skywalker Fangirl Fanclub
This club so deserves thêm những người hâm mộ than it's got. Well, actually, Anakin deserves thêm fans. Don't bạn hate it when people say he's a loser? đã đăng hơn một năm qua
JediAngel đã bình luận…
bạn know someone who thinks he's a loser? Wow. They're nuts. hơn một năm qua
laugh
jedigirl15 đã đưa ý kiến về Chiến tranh giữa các vì sao
I agree. The new banner is great. Better than the old one. Um, I really shouldn't be out here right now. I'm supposed to be doing my math... So, procrastination? đã đăng hơn một năm qua
LeiaSkywalker đã bình luận…
Hey, sis. I would call that procrastination. hơn một năm qua
smile
jedigirl15 đã đưa ý kiến về Luke Skywalker
If I start a Luke Skywalker fangirl club, will anyone join? đã đăng hơn một năm qua
LeiaSkywalker đã bình luận…
I'll join. But I thought Anakin was your favorite. hơn một năm qua
tigressquinzel đã bình luận…
your highness with all respect hơn một năm qua