thành viên fanpop từ năm June 2012

  • 27 years old
  • cant tell
  • Favorite TV Show: teen mom
    Favorite Movie: justin bieber never say never
    Favorite Musician: Justin Bieber
    Favorite Book or Author: justin bieber baby
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

TotallyHannah trao các điểm thưởng cho tôi về my images
xin chào where are u? đã đăng hơn một năm qua
ycintaLuvSelena trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
xin chào thanks for the các điểm thưởng <3 đã đăng hơn một năm qua
wink
coolchic8 đã đưa ý kiến …
bạn are awesome đã đăng hơn một năm qua