Ashley Alyson Elizabeth

thành viên fanpop từ năm January 2010

  • Female, 27 years old
  • MD, baltimore
  • Favorite TV Show: idk
    Favorite Musician: Blood On The Dance Floor, Black Veil Brides, BrokeNCyde, Polkadot Cadaver, New years day, William Control
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

TheCursed trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Thanks For The Add :P đã đăng hơn một năm qua
big smile
Sarah6789 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
add me đã đăng hơn một năm qua
tdiCxTlova18 đã đưa ý kiến …
oho đã đăng hơn một năm qua