thành viên fanpop từ năm December 2010

  • Female
  • Nevada
  • Favorite Musician: Justin bieber, taylor swift, train, linkin park
    Favorite Book or Author: the last song
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Ninano1998 đã đưa ý kiến …
JIbi!!!! im back too.... i got a life LOL – Liên minh huyền thoại đã đăng hơn một năm qua
jbinthehouse đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
Ninano1998 đã bình luận…
donde esta?! hơn một năm qua
smile
KittyKat0008 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Thanks for joining Moonclan! I'll tham gia Hazelclan too ^^ đã đăng hơn một năm qua
jbinthehouse đã bình luận…
thanks:) hơn một năm qua
jbinthehouse đã đưa ý kiến về World of Warriors
please tham gia Hazelclan! đã đăng hơn một năm qua
DinaJuice đã bình luận…
kai hơn một năm qua