tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

janne614 has not joined any clubs yet

thông tin trên tường của tôi

janne614 đã đưa ý kiến về Yvonne Strahovski
She is just SO AMAZING! The best actress ever! Seeing her in Chuck makes my day! :) And she´s a natural beauty..no make up needed. And I see that she loves her work, that`s why she is so good at it. :) đã đăng hơn một năm qua
janne614 đã bình luận…
bạn are STUNNING, Yvonne! hơn một năm qua