tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

                 

thông tin trên tường của tôi

jamiebeard đã đưa ý kiến về Norman Reedus
i think hes awesome and no different than people being obessed over edward off twilight the difference is he is so much hotter and everyone wants a bad guy in there life so get a clue đã đăng hơn một năm qua
jamiebeard đã đưa ý kiến về The Boondock Saints
i tình yêu the boondock saints its the best movie ever đã đăng hơn một năm qua