James Riske

thành viên fanpop từ năm February 2012

  • Male, 63 years old
  • Los Angeles, United States of America
  • Favorite Movie: Kẻ hủy diệt
    Favorite Musician: Bruce Springsteen
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

               

thông tin trên tường của tôi

jamesriske đã đưa ý kiến về Stand-up Comedy
FUNNY NEW COMEDIAN TOM WILLIAMS:

link

. đã đăng hơn một năm qua