mrs chuck âm bass, tiếng bass, bass

thành viên fanpop từ năm September 2008

  • Female
  • Favorite Movie: twilight
    Favorite Book or Author: the twilight series and gossip girl
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

froggychick12 đã đưa ý kiến …
Hey! đã đăng hơn một năm qua
haley_scott trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
*.˛.°★。˛°.★** *★* *˛. *.˛.°★。˛°.★** *★* *˛.
°_██_*。*./ ♥ \ .˛* .˛.*.★* MERRY*★ 。*
˛. (´• ̮•)*˛°*/.♫.♫\*˛.* ˛_Π_____. * ♥ ˛*★*CHRISTMAS!
.°( . • . ) ˛°./• '♫ ' •\.˛*./______/~\\*. ˛*.。˛* ˛. *。
*(...'•'.. ) *˛╬╬╬╬╬˛°.|田田 |門|╬╬╬╬╬* đã đăng hơn một năm qua
Helen-Lover trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
hey! đã đăng hơn một năm qua