JAMIE ♫♫♫ ◘◘◘◘ ME ◘◘◘◘

thành viên fanpop từ năm March 2010

  • Female, 27 years old
  • Australia
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

PuppiesXD trao các điểm thưởng cho tôi về my links
Hello ;) added ya, here's a điểm thưởng cookie đã đăng hơn một năm qua
james55 đã đưa ý kiến về Total Drama All-Stars
Really liking this season so far! I'm probably alone on this one but I was upset when lightning left. đã đăng hơn một năm qua
tyndsayfan4141 đã bình luận…
the only reason why i don't really like lightning much is because he is way to arrogant and annoying. hơn một năm qua
duncney16 đã bình luận…
I thought he was hilarious hơn một năm qua
PuppiesXD đã bình luận…
He was funny,but annoying, I kinda like him and don't like him. hơn một năm qua
RedMiller đã bình luận…
I wish I was in that show....... hơn một năm qua
big smile
Wade_Randy_love trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
james55, i like ur pics. :) người hâm mộ back?.,thnx đã đăng hơn một năm qua