♔ VΠ ♔ Vera Stilinski from Greece☺Gleek∞

thành viên fanpop từ năm March 2011

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

heart
Stelena-Finchel trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
Hey! Thanks for the add :) đã đăng hơn một năm qua
kiss
SARAHcrazy đã đưa ý kiến …
hi i am new i cant use this fanpop can u help me (: đã đăng hơn một năm qua
heart
HFU trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Hi -_- đã đăng hơn một năm qua