Jaimy .

thành viên fanpop từ năm January 2009

  • Female, 28 years old
  • BuyMoria
  • Favorite TV Show: Mất tích Girl, Orphan Black, OITNB, Chuck, Dollhouse
    Favorite Movie: Grease 2, Easy A
    Favorite Musician: Demi Lovato, The Pretty Reckless, Bon Iver
    Favorite Book or Author: The Edge of Never - J.A. Redmerski
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
mariatsaltaki7 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Thanks for the add :) đã đăng hơn một năm qua
jaimy818 đã đưa ý kiến về Dollhouse
It's sad that it was canceled. I tình yêu this show! đã đăng hơn một năm qua
Eirinaki_b_13 đã bình luận…
I know, there were many interesting storylines and it had so much potential. I wish it got at least one thêm season... hơn một năm qua
jaimy818 đã bình luận…
They never really got their chance, cáo, fox cancelled them before they could make a change. If Dollhouse would've been on the CW it would've been so much better! hơn một năm qua
Dollhouse909 đã bình luận…
It would have done much better on the CW, cáo, fox ruines so many shows it airs, such as Firefly which Joss Whedon made also hơn một năm qua
smile
elina1996 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Thanks for the add! I like your icon!!! đã đăng hơn một năm qua