jack spratleyer

thành viên fanpop từ năm February 2011

  • Male, 53 years old
  • Champaign-Urbana, United States of America
  • Favorite Movie: sugartime
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

                 

thông tin trên tường của tôi

jackspratleyer đã đưa ý kiến về Mary-Louise Parker
Saw Sugartime and signed up. Don't watch TV but I take it m-l P has moved to the little screen. How about finding a good script and doing another movie, hoặc is there one I missed. đã đăng hơn một năm qua