Sarah Khoury

thành viên fanpop từ năm April 2013

  • Female, 23 years old
  • Columbus, OH
  • Favorite Movie: Slumdog Millionaire, Paa, Get Smart (movie)
    Favorite Musician: âm nhạc from "Dhoom" and "Slumdog Millionaire," Mandisa, Stevie Nicks, Lady Gaga, Nicole
    Favorite Book or Author: Vish Puri Mysteries, Harry Potter series, sách about math/science (Yassss b****!)
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

isaiahchapter40 đã đưa ý kiến về Dev Patel
Dev love. đã đăng hơn một năm qua