Bruce <-----is awesome!!!!!!

thành viên fanpop từ năm February 2011

  • Male, 25 years old
  • palmdale,CA, United States of America
  • Favorite TV Show: Harvey Birdman, Attorney At LAw
    Favorite Movie: Tron
    Favorite Musician: Rob Zombie
    Favorite Book or Author: Metal Gear Solid Digital Comic (PSP)
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

melodybryant đã đưa ý kiến …
I am gumball biggest fan! u all left the show! đã đăng hơn một năm qua
melodybryant đã đưa ý kiến …
hi! đã đăng hơn một năm qua
invader_bruce đã đưa ý kiến về Invader Zim
jnkjwednjvbnwerberwjbejbfjbfjbwekjbfkjejwekbwfkjbjkewbfjbejbjkwbfwbjkbkfbkwejkbjekejwkewkejejewjkewjfn đã đăng hơn một năm qua
zerowiz đã bình luận…
jhgdsahfgelryfgdsayhvgerfkjhgvyfhdszgvjgdhvagbfdighfvbhsxgbchkjfhdagvbf hơn một năm qua