Jeremy Huff

thành viên fanpop từ năm June 2010

  • Male, 38 years old
  • Sapulpa, Oklahoma
  • Favorite TV Show: 90210, Gossip Girl, One cây Hill, Full House and i can't think of any else
    Favorite Movie: not picky
    Favorite Musician: too numerous to put on here
    Favorite Book or Author: any since my đọc level is off the charts
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

imperatorjeremy đã đưa ý kiến về Barney & Những người bạn
i loved Barney when i was young đã đăng hơn một năm qua
imperatorjeremy đã đưa ý kiến …
*kisses all his female fans* đã đăng hơn một năm qua
romioneisthekey đã đưa ý kiến …
Oh that's okay. đã đăng hơn một năm qua
imperatorjeremy đã bình luận…
okay, thank bạn hơn một năm qua