imas atikah

thành viên fanpop từ năm October 2010

  • 30 years old
  • bandung-indonesia
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

                 

thông tin trên tường của tôi

imas_atikah đã đưa ý kiến về A.N.JELL
an nyeong, Iam a new fans.....^^ đã đăng hơn một năm qua
NSaleha đã bình luận…
Me too new những người hâm mộ of A.N.Jell.I really like Go Mi Nyu and Kang Shin Woo.Do bạn know where cant i download K-Drama? hơn một năm qua