Karie Rivers

thành viên fanpop từ năm October 2011

  • 41 years old
  • Pinellas Park, FL
  • Favorite TV Show: Phép thuật
    Favorite Movie: Đêm kinh hoàng trước Giáng sinh
    Favorite Musician: Ozzy Osbourne
    Favorite Book or Author: Twilight
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi