thành viên fanpop từ năm May 2007

  • Favorite Movie: too many to choose from
    Favorite Musician: nickleback
    Favorite Book or Author: i dono
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 1 club Dedicated (1)

thông tin trên tường của tôi

GabrielsGodsend trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
shayshay trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
for being a Giải cứu thế giới FAN!!!!
LIKE ME đã đăng hơn một năm qua