claudia kettink

thành viên fanpop từ năm July 2011

  • Female, 28 years old
  • dunedin, New Zealand
  • Favorite TV Show: NCIS
    Favorite Movie: st trinians 1 and 2 ,the runaways ,freedom writers
    Favorite Musician: mari slack, skillet, slipknot
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

amei_back trao các điểm thưởng cho tôi về my images
thnx for add :) đã đăng hơn một năm qua
ilovesttrinians đã bình luận…
no prob :) hơn một năm qua
big smile
suvrath183 trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
heyy
thanks for ur add
and u r very lucky that u r from newzealand
i wish i could also be a newzealander đã đăng hơn một năm qua
ilovesttrinians đã bình luận…
xin chào algood, na it sucks here its always cold LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
crying
ilovesttrinians đã đưa ý kiến …
sorry i havent been on here for a long time i had to be locked up because of mental health issues đã đăng hơn một năm qua