thành viên fanpop từ năm November 2009

  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: The Vampire Diaries, Gilmore Girls, ELLEN, Friday Night Lights, Parenthood
    Favorite Movie: Once, Finding Nemo, Walk the Line, BREAKFAST AT TIFFANY'S
    Favorite Musician: Taylor Swift, Train, OneRepublic, Sara Barellies, Ed Sheeran
    Favorite Book or Author: A cây Grows in Brooklyn, Harry Potter, The Amazing Adventures of Kavalier and Clay
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
escada trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
thanks, I tình yêu your Stefan biểu tượng <3 <3
yes, don't I know it
I'm hoping for todays episode :fingers crossed đã đăng hơn một năm qua
crying
Shaaaaaaayyyy đã đăng hơn một năm qua
smile
AdeTiffSan trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
TVD: Stefan is my yêu thích too <3 Then Klaus and Caroline. As for the couples, I'm for Stelena and Klaroline mostly <3

Gilmore Girls : I agree it's easy to tình yêu everyone there but my yêu thích is bởi far Lorelai <3 And I agree Rory can be very annoying! I ship Luke/Lorelai the most but I quite like every Rory's ships.

Do bạn watch any other hiển thị ? (: đã đăng hơn một năm qua