Jessica Gilmore

thành viên fanpop từ năm April 2012

  • Female, 26 years old
  • Dayton, Ohio
  • Favorite TV Show: lâu đài (duh!)
    Favorite Movie: She's the Man
    Favorite Musician: Katy Perry
    Favorite Book or Author: Naked Heat
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

big smile
iloveCASTLE97 đã đưa ý kiến về lâu đài
I can't wait util lâu đài starts again... I made lâu đài binder covers for school and I almost had an asthma attack in the hallway because I got so excited!!! đã đăng hơn một năm qua
iloveCASTLE97 đã đưa ý kiến …
only 52 thêm days until Catl starts... I'm SOOOOOOOOOO EXCITED!!!!! đã đăng hơn một năm qua
big smile
kate41319 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
hi,i really like your icon, bạn did it? đã đăng hơn một năm qua
iloveCASTLE97 đã bình luận…
no i found it... i forget where but i will let bạn know if i find it again ;) hơn một năm qua
kate41319 đã bình luận…
really i though that bạn did it :) hơn một năm qua