Isabella Holland

thành viên fanpop từ năm March 2010

  • Female, 25 years old
  • Blue Bell, USA
  • Favorite TV Show: Vampire Diaries
    Favorite Movie: Phantom of the Opera
    Favorite Musician: Selena Gomez
    Favorite Book or Author: Hoot and Blue Bloods
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

iholland95 đã đưa ý kiến về Bailey Hanks
Bailey is AMAZING!!! đã đăng hơn một năm qua
iholland95 đã đưa ý kiến về Malese Jow
I tình yêu bạn Malese!!! bạn are great on TVD!!! Go team Anna!!! đã đăng hơn một năm qua
iholland95 đã đưa ý kiến về Selena Gomez
I tình yêu bạn SELENA!!! YOUR SONG WHO SAYS ROCKS MY SOCKS!!! đã đăng hơn một năm qua