kesha

thành viên fanpop từ năm March 2010

  • Female, 33 years old
  • P.H, United States of America
  • Favorite TV Show: PPL, supernatural, y&r,b&b,revenge,TSC, and The bad girls club
    Favorite Movie: cop out, twilight saga, and mad chó
    Favorite Musician: I'll listen to anything thats good.
    Favorite Book or Author: The Twilight Saga
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

iheartkat đã đưa ý kiến về Bonnie Bennett
hiển thị bonnie some love.(: đã đăng hơn một năm qua
Wahinetoa đã bình luận…
Giving some back with glee! hơn một năm qua
iheartkat đã đưa ý kiến về Damon & Bonnie
I know this is off topic but does anyone know what happened to that bamon fanfic Memories in my eyes? I have been searching everywhere for it but can't find it anywhere.:( đã đăng hơn một năm qua
vampgurl2005BxD đã bình luận…
here is the link to her page... she đã đưa ý kiến to PM her on FF. www.fanfiction.net/u/2247766/thesocialriotmachine hơn một năm qua
iheartkat đã bình luận…
Thats so sweet of you!! Thanks.(: hơn một năm qua
vampgurl2005BxD đã bình luận…
you're welcome :) hơn một năm qua
Wahinetoa đã bình luận…
Thanks for that too! hơn một năm qua
iheartkat đã đưa ý kiến về Bonnie McCullough/Bennett
Is there a spot for just Bonnie Bennett?? đã đăng hơn một năm qua
Jolie-Monster đã bình luận…
Yes!! link hơn một năm qua
iheartkat đã bình luận…
Thank bạn so much!!(: hơn một năm qua
Jolie-Monster đã bình luận…
Welcome! hơn một năm qua