Nataliee :)

thành viên fanpop từ năm June 2008

  • Female, 28 years old
  • Birmingham, United Kingdom
  • Favorite TV Show: Futurama, The Simpsons and PHINEAS AND FERB!!!
    Favorite Movie: Anything Tim Burton.... CORALINE FTW
    Favorite Musician: You Me At Six...Basically, Rock, Screamo, Metal, Indie, and all of their sub-genres :)
    Favorite Book or Author: Kerrang Magazine ;)
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

j1edwardcullen7 trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
Add me on VampireFreaks!!! :P
Seattle_Fangs đã đăng hơn một năm qua
j1edwardcullen7 trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
Add me on VampireFreaks!!! :P
Seattle_Fangs đã đăng hơn một năm qua
j1edwardcullen7 trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
Add me on VampireFreaks!!! :P
Seattle_Fangs đã đăng hơn một năm qua