heather fitzgerald

thành viên fanpop từ năm March 2011

  • Female, 22 years old
  • Kensington, United States of America
  • Favorite Movie: justin bieber never say never
    Favorite Musician: Justin Bieber
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

iheartJB_56 has not joined any clubs yet

thông tin trên tường của tôi

Dorito23 trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Heyy! I saw bạn đã bình luận on my tường yeah the hair flip was funny yet so adorable! đã đăng hơn một năm qua
smile
iheartJB_56 đã đưa ý kiến về Jazmyn Bieber
Jazmyn, bạn are so adorable!
tell big brother i đã đưa ý kiến hi.
have fun!! đã đăng hơn một năm qua
Dorito23 đã bình luận…
OMJ your soo lucky Jazmyn! Do the same for me! hơn một năm qua