tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

big smile
Callensi trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Hi your a người hâm mộ of Callen & Kensi too, awesome :) tình yêu your hình ảnh bởi the way :) đã đăng hơn một năm qua
bklynlove đã đưa ý kiến …
Hi. I tình yêu Kensi and Callen and hoped the hiển thị would build them up together. I don't feel it with Kensi and that Deeks guy at all. I hope they will di chuyển away from that and realize Kensi and Callen would be the better couple. đã đăng hơn một năm qua
chouchou22 đã đưa ý kiến …
Hi !! You're a Callen and Kenzi shiper too ;) đã đăng hơn một năm qua