empresssultana sultana

thành viên fanpop từ năm August 2016

  • Female
  • Favorite TV Show: anime
    Favorite Movie: None
    Favorite Musician: Selena, Taylor and MJ
    Favorite Book or Author: Horror history Novels and comedy
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

arcuata-e trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
^^ đã đăng hơn một năm qua
heart
iamsal đã đưa ý kiến về Dream Big
“There are those dreamers who make excuses for why they aren't passionate about hoặc creating anything to match their desires and then there's those dreamers who stay up late just to finish a goal that will get them up the tiếp theo set of stairs. We all have dreams but not everyone makes it a reality.” đã đăng hơn một năm qua
big smile
Cris876 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
YOUR FIRST PROPS!!!! đã đăng hơn một năm qua
awsome900 đã bình luận…
Hi! This is shadow! I`ll chat with bạn soon! hơn một năm qua