Abby-Leah

thành viên fanpop từ năm February 2012

  • Female, 24 years old
  • London, United Kingdom
  • Favorite TV Show: black rock shooter
    Favorite Movie: Cô dâu ma
    Favorite Musician: Cher Lloyd
    Favorite Book or Author: My sister the vampire • the blinx Xbox information booklet XD
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

i_luv_Pelon_xxx đã đưa ý kiến về Black Rock Shooter
Urp. I fuckim hate the new dead master. She looks like a granny. Huke?! Do something your beautiful character has been edited!!! And if huke edited her himself, he has Mất tích a người hâm mộ *head turn* đã đăng hơn một năm qua
RemoteCtrlKitty đã đưa ý kiến …
HEYA! BACK ON FANPOP! *gives cookie* đã đăng hơn một năm qua
i_luv_Pelon_xxx đã bình luận…
omg hey!!!! do u have deviantart, if u do. im iluvpelon14 :) hơn một năm qua
RemoteCtrlKitty đã bình luận…
bạn don't recognise me? OAO hơn một năm qua
i_luv_Pelon_xxx đã đưa ý kiến về New York
RIP all 13 souls what were Mất tích in last nights storm in ny. xxxx bình luận RIP and a sentance for a badge :) đã đăng hơn một năm qua
pinkmare đã bình luận…
well not me cause i was in flordia the whole time hơn một năm qua
blondeprincess đã bình luận…
me too i was in flordia too hơn một năm qua