Cadence Blaire

thành viên fanpop từ năm November 2010

  • Female, 25 years old
  • Favorite TV Show: I've a few, actually. Criminal Minds, NCIS (Back b'fore Kate died), LOST, Lip Service, tons more.
    Favorite Movie: Hm...perhaps Sweeney Todd: Demon Barber of Fleet Street. hoặc Titanic. hoặc V For Vendetta. hoặc Treasure Planet. 0_o
    Favorite Musician: Kurt Cobain. Quite easily.
    Favorite Book or Author: The Silence of the Lambs, no doubt in my mind.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

iRantOften đã đưa ý kiến về Abby and Kate
Yo. Is this page, like, for Kate/Abby shippers? hoặc just general friendship? đã đăng hơn một năm qua
NCIS_number1 đã bình luận…
I'm taking it as Những người bạn according to the số phiếu bầu of who should kate be with tony hoặc gibbs. hơn một năm qua