Pamela

thành viên fanpop từ năm June 2011

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

snowsaya16 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Please tham gia Park shin hye 2013 drama 'Pretty boy tiếp theo door' club!
Here's the link
link đã đăng hơn một năm qua
bluesimfoni đã đưa ý kiến …
halo hongki. im yonghwa đã đăng hơn một năm qua
fullmoon-singer đã bình luận…
Haha i like that hơn một năm qua
smile
hongkilover đã đưa ý kiến …
Everyone! Reminder! I forgot my mật khẩu for Hongkilover01 so i had to make a new account! Hongkilover! đã đăng hơn một năm qua